Polityka prywatności.                

    Sprawy bieżące
            Koło Pszczelarzy Jawiszowice     
www.pszczoly-jawisz.slask.pl
e-mail: kpjawisz@wp.pl 

tel. 507 259 240
 
STRONA GŁÓWNA

WSPÓŁNE DZIEJE

HISTORIA  KOŁA


GALERIA


 

 
O G Ł O S Z E N I E   O  Z E B R A N I U

Dnia 1 marca 2020r. o godzinie 10:00

odbędzie się zebranie członków koła
w sali "Sołtysówki" w Jawiszowicach.    
 
Prezes Czesław Grzywa


   


S K Ł A D K I na 2020 r.
Opłata stała : 40,00 zł
ulowe: 4,00 zł od ula
Opłaty można wpłacać na poniżej podane konto bankowe:
Konto koła:
 Koło Pszczelarzy Jawiszowice
Bank Spółdzielczy Miedźna o/Brzeszcze
Nr Konta: 41 8446 1016 2002 0076 0744 0001

     
     

W związku z upływem kadencji, dnia 4 sierpnia  2019r na Walnym Zebraniu Członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach, wybrano władze koła na nową kadencję.

Zarząd Koła:

1. Prezes Czesław Grzywa

2. W-ce Prezes Bartłomiej Żak

3. Sekretarz Leszek Szyma

4. Skarbnik Andrzej Watoła

5. Członek Zarządu Marcin Szczerbowski

6. Członek Zarządu Zbigniew Klimeczek

7. Członek Zarządu Marian Kobiela

Komisja Rewizyjna:

1.Przewodniczący Jarosław Chmielniak

2.Sekretarz Ludwik Zemanek

3.Członek Komisji Władysław Stawowczyk

Delegaci na Zjazd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach:

1.Czesław Grzywa

2.Andrzej Watoła

3. Bartłomiej Żak

__________________________________________

                           Krótka charakterystyka działalności  koła w latach 2009 do 2013

Jednym z głównych zadań w okresie od poprzedniego jubileuszu było zakupienie komputera i założenie strony internetowej. Następnie podniesienie kwalifikacji naszych pszczelarzy poprzez uczestnictwo w kursach oraz szkoleniach organizowanych przez nasze koło. Szkolenia odbywają się zawsze jesienią.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszani są oprócz członków koła przedstawiciele samorządów lokalnych, lekarze weterynarii oraz delegacje kolegów pszczelarzy z ościennych kół. Po wykładzie w dyskusji poruszane są problemy w pasiekach oraz wykorzystanie pożytków w danym regionie. W ramach rewizyty, pszczelarze z koła Jawiszowice zapraszani są na podobne spotkania do sąsiednich kół: Oświęcimia, Starej Wsi, Kęt, Pszczyny, Kaniowa.

 W związku z posiadaniem sztandaru , poczet sztandarowy uczestniczy w różnych uroczystościach gminnych, świętach kościelnych, na spotkaniach pszczelarskich, na uroczystościach związkowych oraz  podczas ostatniego pożegnania członków.

Nasza organizacja wyszła z inicjatywą edukacyjną o pszczołach poczynając od dzieci  przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej, poprzez uczestnictwo w dożynkach, piknikach naukowych oraz rodzinnych, na spotkaniach z organizacjami. Koło nasze stara się również o pozyskanie środków finansowych aby rozszerzyć swoja ofertę na edukację dzieci z zakresu życia pszczół, jej roli w ekosystemie i pracy w pasiece. Bierze udział w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych, ogłaszanym przez gminę. Pozyskane środki przeznacza zgodnie z umową, na zakup sprzętu do prezentacji pszczół, materiałów reklamowych o tematyce pszczelarskiej, paszę ekologiczną dla pszczół, uli oraz książki i filmy szkoleniowe.

Korzystamy również ze środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na wniosek o dofinansowanie do zakupu środków na ochronę i walkę z chorobami.
Koło Pszczelarzy Jawiszowice posiada 10 uli -jako pasieka szkoleniowa, która utrzymywana jest ze środków własnych. Pasieka ta jest zlokalizowana w pobliżu miejsca spotkań pszczelarzy, dlatego przy okazji zebrań i szkoleń można zobaczyć i wymienić poglądy oraz problemy dotyczące gospodarki pasiecznej, a pozyskany miód przeznacza się na degustację na pokazach organizowanych przez koło.

 Tekst wpisany w styczniu 2014r.

Celem działalności Koła jest reprezentowanie interesów pszczelarzy, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrona środowiska naturalnego, popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

Cele Koło realizuje w szczególności poprzez:

 • współdziałanie z administracją samorządową w zakresie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami,

 • promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego,

 • promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce,

 • organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków Koła w środki pomocnicze w prowadzeniu pasiek,

 • popularyzowanie dobrej etyki pszczelarskiej

 • organizowanie spotkań i wycieczek mających związek z pszczelarstwem,

 • poszerzanie bazy pożytkowej poprzez sadzenie drzew i krzewów miododajnych oraz zasiewy roślin i bylin miododajnych,

 • współudział w rozbudowie i modernizacji trutowiska w Murckach.

_________________

*  Wykaz aktów prawnych dot. pszczelarstwa >więcej.

_____________________

*   Kodeks dobrej praktyki pszczelarskiej>więcej.

__________________

 ORGANIZACJE PSZCZELARSKIE

 • APIMONDIA – Międzynarodowa Federacja Związków Pszczelarskich
  Corso Vittorio Emanuele 101
  I – 00186 ROMA – ITALY
  Tel. + 39 066 852 286
  Fax. + 39 066 852 287
  www.apimondia.org,
  e-mail: Apimondia@mclink.it
  Prezydent – Mr. Gilles Ratia
  Sekretarz Generalny – Riccardo Jannoni-Sebastianini
 • APISLAVIA – FEDERACJA EUROPEJSKICH ZWIĄZKÓW PSZCZELARSKICH
  SK84-208 Bratysława 4
  Republika Słowacka
  ul. Svrcia 14
  tel. 421 2 654 21 460
  fax 421 2 654 20 303
  Prezydent – Tadeusz Sabat
  Sekretarz – Juraj Toporcak
  e-mail: toporcak@yahoo.com

_____________________

Instytut Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach.

Marek Szymański (pseud. Szymarmal) – malarz. Jego prace znajdują się w Niemczech, we Włoszech, w Danii, Holandii i Australii. Autor obrazów m.in. sakralnych.

2002 roku namalował obraz Maria Regina Apium (Maria Królowa Pszczół), który został uhonorowany przez pszczelarzy „Dyplomem za wybitny wkład w rozwój polskiego pszczelarstwa”, co odebrał jako najwyższy zaszczyt.

Inicjatorem namalowania obrazu był Sławomir Jan Kowalski, młody pszczelarz z Kosowic koło Łagowa Lubuskiego, który przez kilka miesięcy opracowywał ideę i koncepcję obrazu. Według niej, Matka Boża miała iść przez pasiekę w niebieskiej szacie i nieść w ręku plaster miodu. Woskowa świeca paschalna symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Plaster w objęciach Maryi to Jej troska o zapewnienia dostatku pożywienia. W tle widać drzewo kwitnącej białej akacji, jako symbol czystości Maryi Dziewicy oraz łąkę, pełną kolorowych kwiatów, wśród których uwijają się pracowite pszczoły. W sierpniu 2002 powstał według tej koncepcji obraz olejny o wymiarach 40 x 55 cm, namalowany przez artystę malarza Marka Szymańskiego z Zielonej Góry.
(tekst pochodzi z: Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie nr 50/2004).

 ___________________

 

Patronem pszczelarzy jest św. Ambroży, arcybiskup Mediolanu i doktor kościoła żyjący w IVw.
Legenda głosi, że jako niemowlę  leżał w kołysce usiadł na niego rój pszczół nic mu nie czyniąc, pszczoły odleciały.

Początki kultu św. Ambrożego sięgają prawdopodobnie XII lub XIII wieku. Pisał o nim nie znany z nazwiska paulin w swojej książce o życiu mediolańskiego biskupa:" był pracowity niczym pszczoła i zgodny z innymi niczym wszystkie pszczoły jednego roju". To św. Ambroży miał nazwać pszczołę robakiem bożym, a pszczelarzy arystokracją chłopską. Wiele  określeń i symboli zapożyczonych ze świata  pszczół  używał w swoich homiliach. I tak np. wypowiadając się do osób sprawujących w państwie najwyższą władzę opowiedział się kategorycznie przeciw stosowaniu srogich kar i represji, że władcy sprawujący w ich imieniu rządy, winni być, w tym zakresie, wstrzemięźliwi, bo i królowa roju, choć posiada żądło, odznacza się wielką łagodnością i nie używa go do pomsty.

 W Jasnogórskiej Bazylice, w lewej nawie w jednym z bocznych ołtarzy znajduje się drewniana figurka św.Ambrożego, który trzyma w lewej ręce Pismo Święte, a prawą dłoń ma skierowaną w  słomianą kószkę w której jest pszczeli rój.
7 grudnia  wspomnienie liturgiczne św Ambrożego. W tym dniu w Bazylice na Jasnej Górze odbywa się coroczna pielgrzymka pszczelarzy .

___________________

Strona internetowa została uruchomiona w 2009r

Zmodyfikowana strona internetowa została uruchomiona 22.02.2014r.

_________________

 

 


Św. Ambroży zmarł w Wielki Piątek, 4 kwietnia 397 roku.
W dniu 7 grudnia,  wspominamy go w liturgii Kościoła


św.Ambroży
Mozaika z kościoła
pw. Św. Ambrożego
w Mediolaniekościoła
pw. Św. Ambrożego
w Mediolanie

Modlitwa


 
 
Darmowy licznik odwiedzin

 
     
       

 Tu powrót do góry strony